A Tallon IV (kevésbé ismert nevén: Ooromine V, amely az Ooromine rendszer ötödik bolygóját jelenti) egy “wanderer” osztálytípusú bolygó, amelyet a Phaaze planétáról származó egyik Leviathan fertőzött meg ötven évvel a Metroid Prime történeti cselekménye előtt. A bolygó valaha a Chozo kultúra egyik fellegvárának számított, ám az idegen létforma pusztításának következtében szinte teljes egészében lakatlanná vált – békés lakói, a Chozok vagy elpusztultak, vagy Chozo szellemmé váltak a fertőzés rendkívül magas szintje miatt. A “wanderer” osztálybesorolású bolygó súlya nagyjából 5.1 trillió teratonna, különös ismertetője pedig a világűrből is jól látható óriás kráter, illetve narancsssárgás színe – melyet kéken fénylő tiszta oxigénburok vesz körül.

Tallon IV

A Tallon IV, ahogy a világűrből látszik

6.1.1. A Chozo faj jelenléte a Tallon IV-en
A Tallon IV valaha önállóan fejlődő természeti kincs hírében állt: bámulatos flórája és faunája éppen azon okok egyike, amiért az Elysian letelepedett korai Chozo közösségek egyike úgy döntött, ezt a bolygót választja lakhelyéül a “hosszú tanulás” idejére. Arra az időtartamra, amely arra szolgált volna, hogy a technikai vívmányaiktól elgépiesedett társadalmuk a Chozo bölcsek ősi tanait, és a fajban rejlő spirituális erőt újra felfedezzék magukban. A kezdetekben maroknyi, majd később egyre népesedő csoport elhagyta az Elysiat, s vele együtt minden fejlett és modern technológiai megoldást is. A Tallon IV remek lehetőséget biztosított arra, hogy a bölcs Chozo faj küldöttei újra harmóniába kerüljenek a természettel és önnön mivoltukkal: rövid idő múlva épületeket, templomokat és lakhelyeket emeltek a bolygó különböző területein, amelyhez kizárólag csak a rendelkezésre álló természeti kincseket használták fel. A Tallon IV-en fejlődő régi-új civilizáció ahogy fejlődésnek indult, egyre inkább elhagyta a klasszikus értelemben vett halandó értékeket, és egy felsőbb, magasabb létezési szintet produkáló világot épített. A bolygó aranykora azonban nem tartott sokáig, hiszen megtörtént az, amire senki sem számított: az ökológiai katasztrófa, amely pusztulás szakadékába hajította a Chozo nemzetséget.

Harcos Chozo

A bölcs Chozo faj egyik harcos képviselője

6.1.2. A gigantikus méreg

A meteor-szerű Leviathan óriási erővel csapódott a bolygó felszínébe, amely iszonyatos pusztítást végzett az élő környezetben: megindult a Tallon IV lassú, és visszafordíthatatlan hanyatlása, amelyért egyetlen anyag okolható csak, ez pedig a Phaaze-ról származó radioaktív mutagén massza, a Phazon. A Chozo nép, észlelvén a lassú pestisként terjedő fenyegetést, elhagyta a spirituális létsík világát, hogy halandó mivoltukban minden erejükkel a Leviathan pusztításának megfékezésén fáradozzanak. A becsapódás helyszínét és környékét tanulmányozva mély megdöbbenést keltett a hír: a meteor magjából szivárgó rendkívül veszélyes anyag, a Phazon mindent megfertőzött, amivel csak érintkezett: növényzetet, élőlényt, mikroorganizmusokat… nem volt kivétel. A pusztulás futótűzként terjedt el a bolygón, azonban létezett egy sokkal félelmetesebb következmény: A féreg, az ún. Worm, amely a Phazon következtében létrejött, addig soha nem ismert és létezni vélt organizmus, a Leviathan védelmére kiszemelt Metroid Prime születését váltotta valóra. A Chozo tanács nem látott más kiutat, csak hogy hermetikusan elzárják a Phazon és a Worm útját a külvilágtól: vad építkezésbe kezdtek, ám az így elkészült Ereklye Templom (The Artifact Temple) végül csak magát a férget (Metroid Prime) volt képes csapdába ejteni, az alattomos Phazont nem. A Chozok tucatszámra pusztultak el a fertőzés megállításáért vívott harcban, (a mutagén és radioaktív anyag hatására végül már saját társaikat is lemészárolták) míg végül a bölcsek meghozták a végleges döntést: a faj kipusztulásának megakadályozása érdekében a maroknyi túlélő elmenekült a bolygóról, maguk mögött hagyva büszke és fennkölt civilizációjuk romjait, építészeti emlékeiket, és a fenyegető vészre utaló feljegyzéseiket, örökérvényű üzeneteiket. Az Ereklye Templomot a gonosz megzabolázására hermetikusan lezárták, a fertőzött kráterbe vezető kaput pedig egy tizenkét ereklyéből álló, a bolygó különböző pontjain elhelyezett titkos kulccsal tették megközelíthetetlenné.

Az Ereklye templom

Az ereklye templom

A Tallon IV Chozo bölcsei körében létezett egy prófécia, amely hosszú évtizedekkel a katasztrófa előtt megjósolta a Worm és a Leviathan megérkezését, amely majd pusztulásba hajtja a civilizációt. A legenda szerint a a fertőzés iszonyatos mértékű lesz, a gonosz ráadásul egy védelmezőt is küld majd a pusztító mag védelmére. A jóslat igaznak bizonyult, amelynek egyenes ágú következménye a Leviathant, a Phazont és a Metroidot rabságban tartó szentély (a Cradle) megépítése.

6.1.3. Az Űrkalózok megérkezése

A bolygó elhagyásával a fenyegetés azonban nem ért véget, a Chozok ugyanis nem számoltak a rettegett Űrkalózok felbukkanásával, akik a Zebesen épült bázist elhagyva észlelték a Tallon IV-et körülvevő masszív energiahullámok pulzálásait, így expedíciót küldtek a felszínre. Nem volt kérdéses, hogy rövid kutatás után felismerjék a Chozo jelenlétet és az óriási fertőzést, amely végigsöpör a planétán: laboratóriumokat emeltek az ismeretlen anyagminták tanulmányozására, és kísérletezni kezdtek vele. A kutatások eredményeként szert tettek néhány, a fertőzött kráterhez vezető kapu működtetéséhez szükséges ereklyére – az egyetlen szerencséjük az volt, hogy – bár elvakultan kutatták a kulcsok jelentését – a hiányzó darabok miatt nem tudták megfejteni a kódot, így a bolygó mély bugyraiban rejtőző gonosz mindvégig rejtve maradt előttük. Az űrkalózok, látva a sikertelenséget, megpróbálták lerombolni az Ereklye templomot, de ezzel is kudarcot vallottak. A Phazon, amely időközben kitört a templom falai közül, nem maradhatott örökké rejtve az agresszorok ténykedései előtt: a mélyben bányászó munkások felfedezték a mutagén anyag reprodukcós jelenlétét (ezzel együtt pozitív és negatív hatásait, illetve hihetetlen erejét), az Űrkalózok pedig fanatikusan elkezdték kutatni, keresni a fertőzött kráterhez vezető útvonalat. Elkerülhetetlenül közeledett a vég: csak idő kérdése volt, hogy mikor kerülnek szembe a mutálódott Metroid Prime-al, a még több Phazon-t előállító bányászati munkák alkalmával. A Chozo faj ekkor döbbent rá, hogy a Tallon IV már menthetetlen: az egykoron természeti csodának hitt, fejlett civilizációjú, harmónikus élet már nincs többé. A víziók azonban egy hős eljövetelét is megemlítették, aki majd felfedezi a bölcs faj hátrahagyott értékeiben rejlő erőt, és elszántan szembeszáll a bolygó rákfenéjével, hogy beteljesítse a próféciát, és megsemmisítse Metroid Prime-ot, illetve a Leviathant.

Metroid Prime

Metroid Prime

Az Űrkalózok egyik bányászegysége végül rést ütött a Templom falán, és szemtől szembe találta magát a Metroidok csúcsragadozójával: a ragadozó kegyetlen mód lemészárolta az osztagot, ám a masszív ellenállásnak végül sikerült betörnie a fenevadat, akik azonnal tanulmányozni kezdték a Phazon fertőzte létformát. A kutatások eredményei rendkívüli hasonlóságot mutattak a korábbi Metroid faj génállományával, így az Űrkalózok nevet is adtak a Leviathan örzőjének: immáron hivatalosan is megszületett maga Metroid Prime, az SR-388-ról származó élősködő faj evolúciós csúcsragadozója. A sors fintora, hogy a fogságból fogságba került “örző” elszabadult fogvatartói markából, és visszabújt a fertőzött kráterbe (Impact Crater), ám néhány kísérleti Űrkalóz fegyvert is magával vitt/beolvasztott a testébe.

6.1.4. Samus Aran felbukkanása

Bár az Űrkalózok nem tudtak róla, de a Galaktikus Szövetség eltökélt fejvadásza, a messze földön híres Samus Aran lenyomozta azt a segélykérő jelet, amelyet az Űrkalózok bolygó körüli pályán keringő kutatóállomása, az Orpheon sugárzott közvetlenül azután, hogy az állomásra cipelt Phazon, valamint az idegen létformák fertőzött egyedei elszabadultak a fedélzeten. Samus a helyszínre érkezik, hogy kiderítse, mi történt, amikor az ott történtek egyenes következményeként az az egész állomás a Tallon IV-be csapódik – fejvadászunk még időben elmenekül, azonban rögvest a Tallon IV-re indul, hogy tovább nyomozzon az ügyben. Odalent aztán megismerkedik a Chozo civilizáció hanyatlásával, szembe kerül az eddig valaha tapasztalt legfélelmetesebb teremtménnyel, felfedezi a Phazon jelenlétet, és az űrkalózok ádáz kutatásainak következményeit is. Nagyon úgy tűnik, hogy Samus Aran az a hős idegen, akiről a Chozo próféciák szólnak: Chozo neveltetése, múltja, képességei okán felismeri a rá leselkedő veszélyt, és a halállal dacolva küzd meg Metroid Prime-al a fertőzött kráterben, miután felkutatja a tizenkét kulcsot, és bejárja a bolygó legapróbb bugyrait is. Hősnőnk végül győzedelmeskedik Metroid Prime felett, azonban a végkifejlet közben a haldokló szörnyetegnek sikerül lemásolnia Samus DNS-ét, és a mutagén Phazon segítségével megszületik a rettegett agresszor, Dark Samus. Aran kisasszony erről akkor még nem szerez tudomást, hiszen mialatt a mutáció végbemegy, már elindul a Galaktikus Szövetség főhadiszállására, hogy jelentést tegyen…

Hősök márpedig léteznek…

“Hősök márpedig léteznek… íme, egy közülük.”

[Kiegészítő információ, Orpheon: Az Űrkalóz kutatócsoport otthonául szolgáló kísérleti űrlaboratórium kulcspozíciót töltött be a zebesi elhagyott Űrkalóz bázisról származó Metroid minták szállításában, amelyek úticélját a Tallon IV-en emelt új, Phazont vizsgáló laboratóriumok jelentették. A Metroidok mellett a létesítmény számos idegen, a különböző bolygókról begyűjtött létforma példányain is végzett kísérleteket, főként katonai fejlesztések okán – legmeghatározóbb azonban az elszabadult Parasite Queen (parazita királynő) jelenléte volt, amely súlyos sérülést okozott az állomást működtető energiaközpontban. Beindult az önmegsemmisítő folyamat, és a hősnő kijutását követően az egész létesítmény a Tallon IV-be csapódott. Samus kutatásai során később felfedezi a lezuhant roncsot, amely utat nyit a Phazon bányák bejáratához is.]

6.1.5. A Tallon IV egyes területei

6.1.5.1. Tallon Overworld: Csodás zöld vidék, zegzugos barlangokkal, esőerdőkkel és gazdag élővilággal gazdagítva. Az állandóan eső csapadék miatt közkedvelt élőhelye a Zoomer, Geemer és Beetle fajoknak. A Tallon Overworld környezetében található a lezuhant Orpheon Űrkalóz kutatóbázis, a fertőzött kráterbe vezető utat elrejtő Ereklye templom, illetve Samus hajójának leszállóhelye is. A Tallon Overworld közvetlenül kapcsolódik a Chozo Ruins, Magmoor Caverns, Phazon Mines és Impact Crater helyszínekhez.

Felvehető Chozo páncél bővítések:

 • Space Jump
 • X-Ray Visor
 • Missile Expansion (x9)
 • Energy Tank (x2)

Boss Harc:

 • Meta Ridley

6.1.5.2. Chozo Ruins: A Chozo Ruins, mint ahogy a neve is mutatja, az egykoron virágzó Chozo civilizáció fellegvárának maradványait, romjait takarja a Leviathan becsapódás előtti időkből. A főként kőből emelt épületek, folyosók, és romos sziklák megannyi Chozo technológiai újítást rejtenek magukban, amelyeket Samus a páncélzatára erősíthet. Az elhagyott épületek és szárnyak számos kódolt Chozo feljegyzést hagytak hátra az utókor (így Samus) számára, amelyek között megtalálható az a prófécia is, amely a hős eljövetelét jövendöli meg. A Chozo Ruins közvetlen összeköttetésben áll a Tallon Overworld és Magmoor Caverns szektorokkal.

Felvehető Chozo páncél bővítések:

 • Missile Launcher
 • Morph Ball
 • Morph Ball Bombs
 • Charge Beam
 • Varia Suit
 • Wave Beam

Boss harc:

 • Hive Mecha
 • Plated Beetle
 • Incinerator Drone
 • Flaahgra
 • Chozo Ghosts

6.1.5.3. Magmoor Caverns: A Magmoor barlangrendszer a Tallon IV mély, föld alatti izzó lávafolyamai által kivájt hatalmas tavernák útvesztője. Kusza vonalai az egész golyóbist behállózák, így a terület a fertőzött kráter kivételével az összes területtel kapcsolatban áll a Chozok által épített liftrendszerek segítségével. A Magmoor Caverns egyedi élővilága a rendkívül magas hőt elviselő páncélosok, a lávában megbújó Magmoorok, és egyéb furcsa teremtmények (Triclops, Puffers) otthona – nem utolsósorban pedig az egyetlen olyan környezete a játéknak, ahol a játékost nem várja Boss harc. A Magmoor Caverns földrajzilag a Tallon Overworldtól nyugatra, a Chozo Ruinstól délnyugatra, a Phazon Minestól északnyugatra, a Phendrana Driftstől pedig északkeletre található, így fizikai kiterjedése egy hosszú és keskeny alagútrendszerből tevődik össze. A járatok döntő többsége a föld alatt húzódik, csupán két nagyobb csarnok található közte, amely egy kicsit is a felszín fölé emelkedik.

Mivel a legtöbb terület a lava közvetlen közelsége miatt elviselhetetlenül forró, Samusnak védőpáncélzatra van szüksége ahhoz, hogy erre a területre merészkedhessen – erre mi sem alkalmasabb, mint a Varia Suit. A folyékony magmával való közvetlen érintkezést azonban ez a védőöltözet sem viseli el, így a közlekedés rendkívül veszélyes a Magmoor barlangokban. Alapos kutatást követően azonban egy Plasma Beam és egy Ice Spreader bővítménnyel tehetjük gazdagabbá fejvadászunk fegyverarzenálját. Érdekesség, hogy a Super Metroidban található Lower Norfair is hasonló környezettel bír, így a Retro Studios az előd magmás tavernáinak átdolgozott zenei atmoszféráját alkotta meg a Metroid Prime Magmoor Caverns dallamtémájának.

Felvehető Chozo páncél bővítések:

 • Plasma Beam
 • Ice Spreader

Flaagra

Flaagra a Chozo Ruinsról

6.1.5.4. Phendrana Drifts: A magas Tallon IV hegységek csodás jégbezárt világa, amely utánozhatatlan atmoszférájával a játék egyik leglátványosabb helyszíne. A havas hegyvidékek lábánál egy Chozo templomot, beljebb haladva pedig az Űrkalózok felépült kutatóállomását vehetjük szemügyre. A Tallon IV délnyugati csücskében megbújó hózápor áztatta fagyos és jeges terület vízben is bővelkedik, ráadásul egyszerre két Chozo területet is közrefog: egyik a nyugati területeken található, másik pedig a Phendrana Shorelines keleti csücskéhez kapcsolódik. A Phendrana “kvázi” középpontjában felépült Ice Temple (Jégtemplom) is itt emelkedik a magasba. Miután az Űrkalózok felépítették az első bázisukat a Tallon IV-en, létrehoztak egy kutatólaboratóriumot a Phendrana Drifts szívében, hogy az egyébként hidegre érzékeny Metroid faj viselkedését tanulmányozzák az extrém hőmérsékleti változások fényében. Samus Aran amellett, hogy itt lel rá az űrkalózok fejlesztette Thermal Visorra (hőkamerás szkenner), egy csillagvizsgálót is felfedez a kalandjai során.

A Phendrana Drifts három nagy területre osztható fel, közülük az első a Phendrana Shorelines névre hallgat. Ez a szektor közvetlenmód kapcsolódik a Chozo Ruinshoz, de magába foglalja a Phendran Canyont is. A második valójában az Űrkalózok bázisa (Space Pirate base), a harmadik pedig a távoli Phendrana szektor, amely a Gravity Chamber és a Phendrana’s Edge mellett további nagy tavernák gyűjtőhelyéül szolgál. Mivel a Phendrana Drifts relatíve egy nagy kiterjedésű, minden szempontból ideális terület, ezért Samus számos plusz kiegészítőt, és felszerelést fedezhet fel a kalandozása során – a szektor főellenségének a karantén barlangba (Quarantine Cave) zárt Thardus tekinthető, aki az űrkalózok tallonikus teremtményekbe és anyagokba implementált Phazon kísérleteinek következménye.

[Kiegészítő információ – Phendrana Shorelines: A Phendrana Drifts szektor legnagyobb, talán központi helyszínnek nevezhető pontja, amely méreteivel kvázi az összes Phendrana területet összefogja. Az Phendrana Ice Ruins magaslatából megfigyelhető területre Samus a Boost Ballért folyó küzdelmet követően jut el – ekkor figyel fel az égbolton elsuhanó Meta Ridley-re, aki feltehetően az Űrkalózok figyelmeztetése céljából (Samus a bolygón tartózkodik) indul útnak a Phazon Mines irányába.]

Felvehető Chozo páncél bővítések:

 • Boost Ball
 • Wave Beam
 • Super Missile
 • Thermal Visor
 • Spider Ball
 • Gravity Suit

Boss harc:

 • Thardus

6.1.5.5. Phazon Mines: A Phazon bányák adnak otthont az Űrkalózok Tallon IV-en épített főhadiszállásának – itt folyik a mutagén és radioaktív Phazon bányászata, illetve az Elite Pirate és az Omega Pirate projektek fejlesztése is. A Phazon Mines földrajzilag a Tallon Overworldtól déli, a Magmoor Cavernstől pedig nyugati irányban található. Minden Űrkalóz tevékenység központi helyszíne, így több, mint száz marcona harcossal futhatunk össze a komplexum belsejében, ahol számos laboratórium, teszt környezet, Metroid karantén és bányászati hely található.

A Phazon mines lényegében három fő szintre osztható, amelyek név szerint a Level 1, Level 2 és Level 3-as besorolást kapták. A földfelszínhez legközelebb álló (gyakran afelett található) terület óriási bányászgépek, és biztonsági zónák lelőhelye. A Level 2-es szint már egyértelműen a bányászati tevékenységek koordinálására szolgál, a földfelszín alatt található laborokból és kondícionáló járatokból, aknákból áll. A harmadik szint egyértelműen a bányászat központja: egy sötét, és veszélyes környék, ahol csak a radioaktív Phazonnal fertőzött óriási gombák és növények bocsátanak ki fényt magukból – egyben az Omega Pirate projekt helyszíne, amely a Phazon Mines főellenségét testesíti meg.

Felvehető Chozo páncél bővítések:

 • Flamethrower
 • Power Bomb
 • Grapple Beam
 • Phazon Suit
 • Phazon Beam

Boss harc:

 • Beta Drone
 • Omega Pirate

6.1.5.6. Impact Crater: Az Impact Crater a Metroid Prime utolsó helyszíne, amelyre Samus csak akkor léphet be, miután elpusztítja az Űrkalózok katonai parancsnokaként ismert Meta Ridley-t, és birtokában van az Ereklye templom (Artifact Temple) megnyitásához szükséges tizenkét Chozo ereklye (Artifact). Hősnőnket az Impact Crater mélyén maga a Worm, azaz a Leviathan által megfertőzött, annak magját őrző Phazon-mutálódott Metroid Prime várja.

A Tallon IV rákfenéjének melegágya akkor jött létre, amikor a Phaaze-ról származó Leviathan becsapódott a bolygóba. Az Impact Crater lényegében egy óriási barlangrendszer, amely közvetlenül az Artifact Temple alatt található, és ahova még élőlény nem tette be a lábát, egyetlen egy kivételével. A hős pedig nem más, mint Samus Aran, az Űrkalózok és a Metroidok ellen küzdő fejvadász, aki bosszúja és a Galaktikus Szövetség megbizatása révén néz szembe a veszedelemmel. Az Impact Craterbe egy spirituális kapun át lehet lejutni, amely a Phazon szennyezés és Metroid Prime megállítására szolgáló Artifact Temple középpontjából nyílik a tizenkét ereklye aktiválásakor. A kráter összesen tizenkét kisebb-nagyobb teremből áll, amelyből mindössze hét az, amelyik Metroid Prime börtönéül szolgál (legalábbis Samus Aran hét egymásba kapcsolódó helyszínen küzd meg vele). A kráter tobzódik a narancssárga színű Phazontól (ez a mutagén anyag legveszélyesebb, legerősebb vállfaja), amelynek a közelségét csak a legerősebb Lumigekek és Fission Metroidok képesek elviselni. A sárga Phazontól még a Phazon Suit sem véd meg, így elég egy rossz mozdulat és azonnali halállal sújtja a főhőst a burjánzó massza. A környéken mindössze egy Missile Station és egy Save Station található, a játék főellenségének búvóhelyéül szolgáló Metroid Prime Lair pedig a két Crater Tunnelen (A és B), a Phazon Core-on, a Phazon Infusion Chamberen, és az öt SubChamberen keresztül érhető el. Az Impact Crater formája és alakja alapján feltételezhető, hogy a Leviathan becsapódásakor érte el végső formáját, mivel számos ponton illeszkedik a Phaaze-ról érkezett biológiai létforma külső burkához.

Boss harc:

 • Metroid Prime
0 0 Szavazat / Votes
Article Rating
Feliratkozás / Subscribe
Visszajelzés / Feedback
guest

13 Comments
Legújabb / Newest
Legrégebbi / Oldest Legtöbb szavazat / Most Voted
Inline Feedbacks
Összes hozzászólás megtekintése / View all comments
koola
koola
16 éve

ezeknek az infoknak a nagy része chozo lore meg pirate data meg scan data de a tóbbi info honnan van? személyszerint oriási respekt neked ezért a sok munkáért.8x vittem végig a gamét de irtál olyan dolgokat amiket én se tudtam.király vagy!

heyter
heyter
16 éve

Nagyon jó ez az oldal,örülök hogy vannak ilyen játékosok akik megosztják a többiekkel az infóikat.
Köszi mindent!!!

fazi
fazi
16 éve

Nagyon jó ez a Guide, sok új információt tudtam meg belőle

köszönet neked! 😀

peterrpenn
peterrpenn
16 éve

Először is hagy köszönjem meg neked amit teszel,1000-hála és köszönet ezért az olvasmányért!
Mivel én nem tudok angolul,és mindig is meg szeretem volna érteni ezt az univerzumot.
Így neked hála lassan mindent meg tudhatok róla. 🙂

vumar
vumar
16 éve

Igen az 576 fórumba irogatok néha.
Azt értem, hogy nem minden bolygóról van sok információ, de párról nagyon sok van, lásd Tallon IV. Ezt a sok infót egy egész cikkbe ilyen jól összehozni nagy tehetség kell!
Itt leszek 24-én este is.

vumar
vumar
16 éve

Mindig nagyon örülök, amikor a Metroid univerzumról írsz. Nagyon sok újat tudok meg a cikkeidből. Nagy gratuláció érte, biztosan sok munka volt vele. Tallon IV még nem volt ennyire tiszta a fejemben, most már az.
Most nagy fába vágtad a fejszédet, hogy az összes bolygóról írsz. Alig várom már a többit is! 🙂

segabor
segabor
16 éve

Nagyszerű munka, gratulálok. Csak egy kis apróság: javítsd ki a teRratonnát teratonnára 🙂 A terra latinul földet jelent. Te biztosan a tera (tíz a tizenkettediken) szóra gondoltál.

Back To Top
13
0
Van véleményed ? Szólj hozzá !x