mp2samus_header.jpg

Az 5.6 trillió teratonnát nyomó, ennek okán XII osztálybesorolásba tartozó Aethert még 2XX4-ben fedezte fel a Galaktikus Szövetség, a Dasha galaxis peremvidékén.

Atmoszféra összetétele: Nitrogén, Oxigén, Karbon-dioxid, Hidrogén – súlyos anomáliák sújtotta légkör
Különös ismertetőjele: A bolygó párhuzamos, sötét és veszélyes dimenziója, amely a valós létsík részét képezi

Az Aether, mint Metroid aktivitást mutató bolygó a Metroid Prime széria második felvonásában, az Echoesben mutatkozott be. Egy szabadon, naprendszer nélkül keringő planétáról van szó, amely a titokzatos Dasha rendszerben, a Galatikus Szövetség által felügyelt területek peremvidékén helyezkedik el. Valaha a Luminoth faj otthonaként szolgált, míg egy, a Phaaze-ról származó Leviathan a Tallon IV tragédiájához hasonlóan bele nem csapódott a bolygó felszínébe. A jelenség egyet jelentett a sötétségbe burkolódzó Ing hordák megérkezésével, és bolygó sötét dimenziójának megjelenésével, amely portálkapuk segítségével kapcsolódott az Aetherhez.

Amikor a Phaaze-ról érkező Leviathan a becsapódás előtt megnyitotta volna az utazáshoz használt féreglyukat a világűrben, az Aether instabil energiamezője következtében szétfeszítette a sötét dimenziót, majd súlyos anomáliát okozva becsapódott a bolygóba, és létrehozta annak alternatív, sötét dimenziójú kivetülését, amelyet Dark Aether néven ismerünk. A detonáció megváltoztatta az Aether negatív síkjának fizikai kiterjedését, a féreglyukból érkező iszonyatos mennyiségű és erejű Phazon-energia pedig súlyos elváltozásokat okozott a környezetben. A két létsík közötti dimenziós anomália az egyensúlyt felborítva, az egymás feletti dominanciáért vívott harc eredményeként hatalmas elektromos viharokat, illetve lilás színű légköri képződményeket produkált a Luminothok választott szülőbolygóján. A Dark Aether létrejötteként történt becsapódás kopárrá, kietlenné alakította az Aether bolygófelszínét, eltörölve és elpusztítva mindent, ami egykoron egy csodás világ jelenlétét igazolta. Nem sokkal a detonációt követően a Luminoth faj képviselői előbújtak menedékeikből, hogy kiderítsék, mi is történt valójában a bolygóval: ekkor fedezték fel, hogy a Phazon meteor hasonló tragédiát okozhat, mint ami a Tallon IV-en található Chozo kolóniát is sújtotta. A Luminothok azonban nem voltak felkészülve egy ilyen erejű ellenség elpusztítására, ezért a megsemmisítésre tett intézkedéseik is eredménytelenül végződtek – ráadásul az Ing azonnal inváziót indított a bolygó ellen, a támadásokat pedig csak nagy veszteségek árán sikerült ideig-óráig visszaverni. A korai feljegyzések szerint az Ing felett uralkodó lény (Emperor Ing) a Phaaze-ról származó natív életforma volt, amelyet maga Leviathan fertőzött meg azzal a céllal, hogy Metroid Prime-hoz hasonlóan védje a Phazon magját.

Az Aether geográfiai feljegyzései hatalmas hegyekről, mély völgyekről, fennsíkokról és barlangrendszerekről számolnak be, melyeket óriási szikla szerű képződmények tarkítanak. A bolygó legkülönlegesebb ismertetőjele a Phazon meteor és a sötét dimenzió által létrehozott, ún. párhuzamos sötét “dark” létsíkja, amely a normál “light” dimenzióhoz kapcsolódik. A mutagén anyag, és az annak következtében létrejött anomália az anyag-antianyag ellentét következtében folyamatosan fertőzi az Aether atmoszféráját, s közben maga is megsemmisül: ez azért lehetséges, mert az anyag-antianyag reakcióba lépésekor az anyagi részecskék elpusztítják önmagukat, s csak fotonok (photon) maradnak utánuk. Ezt a jelenséget a Dark Aether ún. korróziós effektjének hívjuk, amely a dimenziós kapuk használatakor is kézzel foghatóvá válik, megfelelő védőfelszerelés nélkül. Mikor a “dark world” megnyílik, az antianyag maradványok reakcióba lépnek a “light world”-ről származó anyag- és tiszta energia alapú objektumokkal. A reakció ellen csak megfelelő védőfelszerelés, vagy fénykristály-aura (ún. light-beacon) segítségével lehet védekezni, ellenkező esetben az anyagi világ lassan, de biztosan megsemmisül a sötét dimenzióban.

Az Aether tipikus iskolapéldája a változatos ököszisztéma-harmóniának: A magas fennsíkok kopár vidékeitől kezdve a lápos mocsarak gazdag életvilágán át a távoli és elhagyott sivatagi területekig mindenféle lokációt felvonultat. A meteor becsapódása előtt a Tallon IV-hez hasonló gazdag flóra és fauna jellemezte a földfelszínt, hasonlóan a többi XXI osztályú bolygóhoz. A Dark Aether-en található élet azonban nem evilági: a létezés síkja sötét és eltorzult, gyakran csak látszata, mása az Aetheren tapasztaltaknak. Az élet elterjedését súlyosbítja a Dark World mérgező és halálos atmoszférája is, amely megfelelő környezet nélkül rövid időn belül kimondja a halálos ítéletet az élő és lélegző létformák felett.

A hódító Ingek

“Nyomukban sötétség és pusztulás jár” – U-Mos

Az Aether történelme

Kezdetekben a Luminothok nem rendelkeztek saját szülőbolygóval, de miután több fajjal is kapcsolatot létesítettek (köztük a szintén bölcs és békés Chozokkal), úgy döntöttek, hogy a Chozo nép mintájára ők is letelepednek a rendelkezésre álló szabad planéták valamelyikén. A választás az ún. “rouge” (napcsillag nélküli) típusú Aetherre esett, amely nem tartozott egyik naprendszerhez sem, így fényforrásként szolgáló napkoronggal sem rendelkezett. A rejtélyes planéta azonban különös belső energiaforrással bírt, amelyet a Luminothok az Aether fényének (The Light of Aether) neveztek el, és fejlettségükhöz mérten igyekeztek is felhasználni. A magasan fejlett technológiájuk következtében hatalmas Energiavezérlő központokat (Energy Controllers) építettek a bolygó különböző pontjain, amellyel a gigantikus energiamennyiséget felhasználva és áramoltatva, napcsillag erejével bíró fényforrással látták el otthonukat. Az energiavezérlők legfőbb feladatuk mellett számos egyéb hasznos funkciót is elláttak, a bolygó kontinenseit áthidaló teleportrendszertől kezdve egészen az időjárás irányító rendszerekig.

A Tallon IV-hez hasonlóan az Aether is ideális otthont jelentett lakóinak egészen addig a pillanatig, amikor a Phaaze-ról érkező Leviathan ökológiai és dimenzionális katasztrófát nem okozott a bolygóban. A gyilkos és pusztító erejű létforma számos területet átformált a detonáció következtében: így vált pl. az óriási kiterjedésű Agon fennsík kietlen és elhagyott sivataggá, vagy a gazdag életvilággal és buja erdőkkel tarkított Torvus vízzel borított vidékké. A rejtélyes anomália és a gigantikus meteor együttesen létrehozta a bolygó Dark és Light létsíkjait, majd a két dimenziót összekötő portálkapukon keresztül a békés Luminoth fajra zúdította a Dark World szüleményeiként felbukkant Ing invázióját. A fenyegető veszélyre a Luminothok technológiai fejlettségüket és hitüket vetették harcba: a bolygó legnagyobb kincsét, a belső energiát használták fel a Light, Dark, és Annihilator beam fegyverek kifejlesztésekor, a Light- és Dark suit védőpáncélzatok, a portal nyitó-záró berendezések, illetve a Luminoth harcosokat a Dark World gyilkos atmoszférája ellen védelmező light-beacon techológia megalkotásakor. Létrehozták az Energiaátviteli modulokat (Energy Transfer Module), amellyel a Dark Aetheren található Energiavezérlő központokból töltötték volna át az energiát az Aetheren kiépített rendszerbe. A Luminothok erőfeszítéseinek ellenére az Ing hordák végülis áttörték a védelmet, és az Aether szívébe hatolva az Agon, Torvus és a Sanctuary Fortress területek felett is átvették a hatalmat. A Dark Aetherre küldött vakmerő és bátor Luminoth osztagnak ugyan sikerült visszaszereznie az Égi Templomhoz (Sky Temple) szükséges kulcsokat, de az Emperor Ing fennhatósága alatt található területen, a könnyebb menekülést jelentő szétválást követően egytől egyig lemészárolták őket. Az Ing végül megkaparintotta az Energy Transfer Modult, amellyel az elszántan küzdő Luminothok helyzete is kilátástalanra fordult: minden reményüket elvesztve a maroknyi túlélő egyvalaki kivételével a végső menekülést, a magasabb szintű létezés spirituális formáját választotta a fennmaradás érdekében addig a pillanatig, amíg valami csoda folytán sikerülne visszaverni az Ing hordák pusztító leigázását. A Luminothok őrszemeként kiválasztott U-Mos maradt az egyetlen, aki népének őrzőjeként az ellenség tevékenykedését figyelte – a szent Égi templom őrzőjévé és védőszentjévé vált, majd a Samus Arannal történt szerencsés találkozást követően, segítséget kért a fejvadásztól a bolygó megmentéséért vívott csatában (a Metroid Prime 2: Echoes történeti elbeszélése alapján…).

Dark Samus

Az agresszor másodszor is legyőzettetik…

Samus Aran, a Galaktikus Szövetség lelkes és bátor fejvadásza azonnal a Luminothok segítségére sietett, és csodával határos módon sikerrel is járt – a Dark Aether megsemmisült, s az Emperor Inggel együtt a háttérben ténykedő Dark Samust is elpusztult (?) a végső ütközetben. A küldetés végeztével, a Metroid Prime 3: Corruption történetének kezdetén a Galaktikus Szövetség Samus jelentései alapján egy speciális osztagokat küld az Aetherre, hogy a kutatóegységek a Dark Samus által ismeretlen okból felkarolt Űrkalózok hátrahagyott Phazon szennyezését és technológiai kutatásainak maradványait, eredményeit összegyűjtve megtisztítsák a bolygó vegetációját a pusztító mutagén masszától. Érdekesség, hogy ekkor kerül a Galaktikus Szövetség kezébe az Űrkalózok által kikísérletezett, és kezdeti státiumban leledző Phazon Enhancement Device (P.E.D.) páncélzat tervrajza, illetve fejlesztési anyaga is, amely a szervezet kutatóállomásainak hála, a harmadik epizódban már mint kísérleti, ám (instabil, de) működő prototípus védőfelszerelésként mutatkozik be. A Luminothok eközben U-Mos vezényletével visszatérnek a fizikai létformájukhoz, hogy együttes erővel megkezdjék az otthonaik és az Aether újjáépítését.

U-Mos és a Luminoth nemzetség őrzői (Sentinel of the Luminoth)

Kik is azok az Őrzők? A Luminoth őrző egy rendkívül magas rang, vagy titulus, amelyre csak az hivatott a Luminoth nemzetségben, aki kiváló vezetési, és döntési képességgel, és hajlammal bír. Az őrzők elismerten bölcs, és nagy tudással bíró személyek, akik gyakran a Luminoth fajok vezetői is egyben (ezért is szükséges a vezetői hajlam, mint kiemelkedő tulajdonság). Az őrzők hierarchikus rendszerbe szerveződtek, amelynek alsóbb szintjét az Aether Templomok őrzői testesítenek meg. A Metroid Prime 2: Echoes történéseikor U-Mos rendelkezik a legmagasabb szintű, azaz a Luminoth őrző titulussal (Sentinel of the Luminoth).

Luminoth koncepció

Az Aether hódító népe, a Luminoth nemzetség képviselője

A Luminoth Őrzők történelme

X-Qar: X-Qar volt az első a Luminoth történelemben, aki a nemzet bölcseinek döntése értelmében birtokolhatta a Luminoth Őrző titulust. Ő vezette a Luminothokat a jelenlegi otthonukként szolgáló planétára, így ő az egyetlen Őrző, aki nem az Aetheren született. A tiszteletét övező szobor a Megbecsült halottak termében (Hall of Honored Dead) található.

U-Cis: Keveset tudni U-Cis-ről, az Aetheren született első Sentinelről. Neme sem tisztázott, szobra azonban X-Qarhoz hasonlóan a Megbecsült halottak termében található.

V-Mos: V-Mos a Luminothok harmadik Őrzője, egyben U-Mos anyja. A második Aetheren született Sentinel, aki belehalt a szülésbe.

J-Gnk: A Luminothok negyedik Őrzője, aki az Ing invázió idején volt bölcs vezetője népének. Az Ingek ellen vezetett háborúban vesztette életét, emlékét a Megbecsült halottak termében található hatalmas emlékmű jelzi.

U-Mos: U-Mos a Luminothok utolsó Őrzője, egyben V-Mos gyermeke, akinek a faj a létezését köszönheti. Az Ing hordák félelmetes előrenyomulása kapcsán ő hozta meg a végső döntést, amelynek értelmében az összes Luminoth túlélőt az Gigantikus templomba (Great Temple) vezényelte, majd a felsőbb energiasík hibernációs állapotának felvételére utasította. Samus Aran szerencsére időben érkezett: megfékezte a Great Temple elleni ostromot, majd elfogadta U-Mos felkérését a bolygó megmentésére és az Aether fényének, erejének visszaállítására. U-Mos 215 ciklusidős (a “ciklusidő” Luminothok életkor-mértékegysége: a legidősebb Luminoth 1000 ciklust élt, U-Mos életkora ez alapján számolva pedig nagyjából 20 emberi esztendőre értendő), rendkívül intelligens, bátor és megbecsült vezető. Személyisége a legtöbb Samus-szövetségeséhez hasonlítható, azaz a harcon kívül mindenben támogatja hősünket, de a küldetésekre nem tart vele. A harc megtagadása azonban nem a gyengeségre vezethető vissza, hanem a testvéreinek, és népének védelmére, akik a felsőbb energiasík hibernációs nyugalmában képtelenek lennének megvédeni magukat az Ing hordáktól. Könnyen elképzelhető azonban, hogy U-Mos talán a valaha szerepelt legerősebb karakter a Metroid játékok történelmében, akinek ereje még Dark Samusét is felülmúlja. Ha a játékos úgy dönt, hogy megtámadja a Sentinelt, U-Mos egy óriási erőmezőt von maga köré, amely Samus arzenáljának összes létező (!) támadását képes visszaverni. A szikár és magas figura a Luminoth révén képes a repülésre és a telekinézis gyakorlására, és a hologramokkal történő szemléltetéshez is. Harci tulajdonságai nem ismertek, de a Chozo fajjal mutatott rokonsága révén ereje és tulajdonságai nagyban hasonlítanak a Chozo harci nemzetségéhez. U-Mos egyetlen gyenge pontja többi Luminoth társához hasonlóan a Dark Aether gyilkos légköre elleni védelem teljes hiánya – ezért is van szüksége Samusra az Ing horda elpusztításához és a bolygó megmentéséhez.

Az Agon Templom (Agon Temple)

Az Agon Templom egy Luminoth építmény, amely az Agon Wastes (korábban Agon szektor) területén helyezkedik el. A Templomot az Agon Energiavezérlő híd, (Agon Energy Controll Access), az Agon Energiavezérlő központ (Agon Energy Controller), illetve néhány, a Templomba vezető folyosó alkotja, mely nem sokkal Samus érkezését megelőzően esett el az Inggel vívott csatában. Körkörös építésű szentélye a többi Templomhoz hasonló, narancssárga motívumokkal tarkított falai pedig a Luminothok kedvelt színvilágára utal (a legtöbb aetheri építmény ugyanis narancssárga valamely árnyalatában pompázik). Az Agon Temple (a Luminoth Portálberendezésnek otthont adó teremmel együtt) az egyetlen olyan építmény, amely nem kapcsolódik a környéken elterülő Űrkalóz bázishoz, vagy a Phazon bányákhoz.

Space Pirate Commando

Space Pirate Commando

A szentély változó védelmi berendezésekkel van ellátva, legtöbbjük azonban egy szimpla bombával hatástalanítható. A bejárat két vaskos zsilipkapuval van elválasztva a külvilágtól, a körülötte húzódó járatokat pedig gránittömbökkel torlaszolták el az ellenség elől. A Luminoth visszavonulás után nem sokkal egy Alpha Sandigger telepedett le a Templomban, míg végül az Ing-Phazon fertőzés következtében Bomb Guardianná nem fejlődött. A fenevadat később csak Samus Arannak sikerült megfékezni, aki a Teplom felszabadításáért elnyerte az Agon Temple őrzője címet, amelyet első ízben ruháztak át egy nem Luminoth nemzetségből származó hősre.

Az Agon Templom Őrzői

O-Chr: Az Agon Templom első védelmezője, még a Metroid Prime 2: Echoes előtti időkből. A játék cselekményét kb. egy centicycle-vel megelőző időszak hajnalán O-Chr gyermekként élte át az Ing hordák első támadását a bolygó ellen. Egyetlen túlélőként a tanács kinevezte az Agon Templom védelmezőjének (Guardian of Agon Temple), amelyet egészen a Dark Aether ellen indított csatáig viselt. A küldetés azonban az ifjú Luminoth halálát okozta, emlékszobra az Agon Wastes területén található.

I-Sha: Az Agon Templom második védelmezője, aki az Ing hordák Agon szektor körüli gyülekezése alkalmával hadba szólította csapatait az ellenség visszaverése érdekében. A Luminothok ereje azonban kevésnek bizonyult a győzelemhez, így hősi haláluk után I-Sha egy Bomb Slottal zárta le a Templom bejáratát, amelyet később csak Samus Aran volt képes újra kinyitni. I-Sha feláldozta magát a Templom érdekében: a külvilágtól elzárva végül az éhhalál végzett vele, ám utolsó egy segítségével adott iránymutatást a leendő felszabadítók számára (Samus Aran ezen hologram segítségével talált rá a Dark Agonban elrejtett Templom kulcsokra).

Samus Aran: Az Agon Templom felszabadításáért és a Bomb Guardian elpusztításáért cserébe a Luminothok Samus Arant, a Galaktikus Szövetség legkiválóbb fejvadászát tüntették ki az Agon Templom Őrzőjének címével.

A Torvus Templom (Torvus Temple)

Nem sokat tudni a Torvusban található Templom létezéséről, ugyanis hiányosak a Scan funkciók ezen a területen. Annyi bizonyos, hogy a Torvus környékén meglehetősen nagy a Space Pirate intenzitás, és a Templomba történő bejutáshoz a kulcsok megszerzését megnehezítő teremtmények száma is magas.

A Torvus Templom Őrzői

A-Voq: A hímnemű Luminoth az Ing-Luminoth háború alatt birtokolta a Torvus Templom Őrzője rangot. Nem sokat tudni a múltjáról azt leszámítva, hogy kiváló nyelvészként és írnokként a komplikált és bonyolult Luminoth nyelvezet szakértője volt. Halálát az Ing hordák Templomba történő betörése jelentette, felthetően valamelyik összecsapás során vesztette életét. A-Voq hologram képében Samus előtt is feltűnik, hogy a Dark Torvuson található Ing vezérek elpusztításában a hősnő segítségére legyen.

Samus Aran: Az Agon Templom felszabadításához hasonlóan Samust a Luminoth tanács a Torvus szentély védelmezéséért is kitűntette, mégpedig a Templom Őrzője titulussal.

Samus vs. Quadraxis

Csak egy leányzó van talpon a vidéken…

A Menedékhely Templom (Sanctuary Temple)

Az Aether harmadik Temploma a Menedék erődben (Sanctuary Fortress) felépített Menedék szentély, amely az épületen kívül a hozzá, és az Energiavezérlőhöz vezető folyosókból, illetve magából az Energiavezérlőből áll. A magját egy meglehetősen nagy kiterjedésű, kör alakú terem alkotja, amelyet a Luminothok elsődlegesen imádkozáshoz építettek, a háború alatt azonban Quadraxisok építéséhez használták (eredetileg két modellről esik említés, de végül csak egy készült el). A Quadraxisok a Metroid univerzum legnagyobb méretekkel rendelkező mechanikus teremtményei, amelyek elsődleges feladatának a Menedékhely Templom védelmét szánták a készítők.

A Menedékhely Templom Őrzői

O-Lir: O-Lir a Menedékhely Templom egyetlen Luminoth védelmezője, egyben a Quad CM, MB, illetve a gigantikus Quadraxis védőrobotok megalkotója. A sors furcsa fintora, hogy halálát épp élete főműveinek aktiválása váltotta ki… O-Lir egyébként hologram formájában a későbbiekben Samus Aran segítségére lesz a Menedék-szektor (Sanctuary Sector) Energiavezérlő központjának helyreállításában.

Samus Aran: Mivel Samus volt az egyetlen, aki sikerrel járt az Energiavezérlő központok helyreállításában, a Templomok felszabadításában és az Aether megmentésében, ezért a Luminoth tanács a Menedékhely szentély Őrzője címmel is megadományozta a fejvadászt.

A Menedék erőd (Sanctuary Fortress)

Az ősi Luminoth tanok értelmében a Menedék szektort egy óriási, védelem céljából épített erőd veszi körül. Az építmény egy gigantikus sziklatömbre épült a Templom hegység (Temple Mountain) lábánál, ahonnét pazarr kilátás nyílik az Aether kékesen fénylő óceánjára. Mára már csak a Luminothokat szolgáló és védelmi szerepet ellátó mechanikus droidok (Quad MB, Quad CM, Rezbit, és az Octopede) maradtak az erőd falai között, akik a szenzorok észlelésekor minden betolakodót likvidálnak, kivétel nélkül. A Menedék erőd Dark Aether-beli megfelelője egyébként az Ing kaptár (Ing Hive).

Érdekes a párhuzam az alternatív dimenzió és az Aether-beli Sanctuary Fortress között: a portálkapun átsétálva az Ing aktivitás központjába kerül a főhős, amelyben az Ing Hive elhelyezkedése bár hasonlatos az anyagi létsíkban tapasztalthoz, a fénylő vízfelszín helyett mégis mérgező óceán öleli körül a környéket. A Dark Aether-en található Kaptár Templom (Hive Temple) az őt őrző Quadraxis felségterülete, de érdekes módon ez a játék egyik olyan helyszíne, ahol mindössze csak egyetlen boss vár a fejvadászok ászára.

A Dark Aether, azaz a “sötét” létsík

A Dark Aether a fentebbi elbeszélések szerint akkor keletkezett, amikor a Phaaze-ről érkező, és fekete lyukat gerjesztő Leviathan a közeli Aether instabil energiamezőjének hatására belecsapodótt a bolygófelszínbe, amellyel (a Phazon Meteor hatására) létrehozta a Luminothok otthonának negatív kivetülését. A Dark Aether elnevezés onnan fakad, hogy a negatív létsík tulajdonképpen az Aether torz képmása, amelyben a Phazon-fertőzte atmoszférának köszönhetően a valós eredetű szerves és szervetlen anyagok (mint pl. a Luminothok, az Űrkalózok, az emberek, vagy az élőlények) is korrodálódnak (továbbiakért lásd a fejezet anyag-antianyag c. korróziós bekezdését). A Dark Aether ad otthont a bolygóra érkező, sötét és rejtőzködő Ing hordáknak is, amelyek látszólag immunisak a Phazon okozta szennyezés negatív hatásaira. Ez csak úgy lehetséges, hogy az őket nemző Ing Uralkodó (Emperor Ing) még natív létformaként fertőződött meg a Leviathan magja (Leviathan Core) által, amely a Sötét dimenziót szándékosan előidézve kívánt alternatív létformát találni a Luminoth nemzetség számára.

MP2 sc13MP2 sc14MP2 sc15

A Dark Aether csak és kizárólag az Aetheren található portálkapuk segítségével érhető el: a két létsík és teremtményei Samus Aran megérkezése pillanatában kb. hetven emberi év óta állnak hadban egymással, de ez nem akadályozza meg hősnőnket abban, hogy sikeres küldetést tegyen. Nagy nehézségek árán végül sikerül a Dark Aether létfenntartó energiamezőjét átvezetni az Aetheren álló energiaközpontokba, amelynek hatására a sötét létsík instabillá válva, az Emperor Ing pusztulását követően teljes egészében megsemmisül. Bár a Dark Aether elporlad a kozmoszban, Samus esküdt ellensége, Dark Samus (a sorozatos mutációkon átesett Metroid Prime) túléli a katasztrófát.

Érdekesség, hogy a Phazon csak és kizárólag a Dark Aetheren fordul elő. A Luminoth feljegyzések szerint, közvetlenül a Leviathan becsapódását követően a Phazon Meteor rést hasított a Dark Aether dimenzióján, majd az Aethert elkerülve az újonnan létrejöt létsíkba csapódott bele. Ezt a Luminoth Lore adatbank információi is alátámasztják, melyek szerint miután a Luminothok előmerészkedtek a védelmet nyújtó állapotaikból, semmilyen nyomot, vagy utalást nem találtak a bolygón arra vonatkozóan, hogy Meteorbecsapódás érte volna őket. A Dark Aether bolygófelszínt érintő analizálása során azonban észlelhető egy óriási kráter, közepén egy hatalmas hasadékkal, amely a mérések szerint majdnem a bolygó magjáig nyúlik a mélybe.

Az Aether és Dark Aether szektorai, szegmensei

Light Aether területek

Temple Grounds: A Temple Grounds egy hatalmas, a Templom hegységben található, Overworld-szerű (MP1) terület, amely nevét a közepén álló Nagy Templomról (Great Temple) kapta. Egykoron szent helynek számított, manapság csak Splinterekhez hasonló teremtmények lakják a környéket. A helyszín három ponton csatlakozik a környező területekhez (Agon, Torvus és a Sanctuary Sector (Menedékhely szektor)), melyekhez egy-egy átjárón keresztül juthat el a játékos. Érdekesség, hogy Samus Aran a kényszerleszállásakor a Temple Grounds egyik felszín alatti tavernájába csapódik bele.

Great Temple: A Luminothok utolsó menedéke, amelyet maga U-Mos őriz az idegen betolakodók ellen. A Nagy Templom a legszentebb hely az Aetheren, akárcsak a hasonló nevű Chozo szentély a zebesi Chozodia területén – ide vonultak vissza a Luminothok az Inggel vívott csata hevében, s Samus megérkezésekor az egyetlen olyan építmény az Aetheren, amelyet képtelenek voltak az Ing faj hordái lerohanni. A Great Temple rendelkezik az utolsó, teljes kapacitással működő Energiavezérlő modullal – miután Samus sikerrel adoptálja a Great Temple sötét kivetülésének energiáját a Dark Aetheren, az energiacsóva egyből a Great Temple energiavezérlő központjába irányul át.

MP2 sc1MP2 sc2MP2 sc3

Agon Wastes: A Luminoth történelem aranykorában, jóval az ökológiai katasztrófa előtt az Agon Wastes (ismertebb nevén az Agon Sector, korábban Agon Síkság (Agon Plains)) zöldellő fennsík hírében állt, mára azonban, csak mint az Aether kietlen, kopár sivatagaként hivatkozhatunk rá. Az Agon Wastes ad helyet az Űrkalózok titkos katonai főhadiszállásának, bányász- és laboratóiumközpontjának is. A Leviathan és a Phazon meteor becsapódása közben megváltozott légköri atmoszféra következtében a környék elnyerte jelenlegi formáját, s egyúttal létrehozta a terület negatív kivetülését, Dark Agont is. Az Agon Wastes közepén található az Agon Templom (Agon Temple), amelynek II. Őrzője, I-Sha a bejáratot eltorlaszolva és önmagát feláldozva védelmezte meg eme szent helyet az Ing hordák inváziójától. Az Agon Wastes számtalan teremtmény, köztük Lumite, Sandigger, és Sandbatok élőhelye: föld alatti- és feletti barlangrendszerei között az Űrkalózok néhány kutatóközpontot is létesítettek, amelynek következtében szinte a teljes Agon vidék az irányításuk alatt áll. Mindazonáltal a sok Űrkalóz létesítmény és bányásztelep között jól felismerhetőek a Luminoth civilizáció maradványai is. Érdekesség: az Agon szó latin eredetű, és harcot, küzdelmet jelent.

Torvus Bog: Az egykoron buja erdőkkel tarkított terület a kataklizma után rothadó mocsárrá, s ezzel együtt számos veszélyes teremtmény otthonává vált. A környék két szekcióra, felső-Torvusra és alsó-Torvusra osztható, melyből előbbi maga a mocsár, utóbbi pedig az egykoron épített Torvus templom területe, amelyet a Leviathan becsapódás eredményeként létrejött szökőár árasztott el (a Torvus erdőségek felől). A vizenyős-mocsaras északi terület (amely az erdőségekből maradt hátra) ideális a hüllő-szerű teremtmények számára, emellett a Chykka lelőhelye is egyben. A Torvus Bog Dark Aether-beli megfelelője a Dark Torvus. Az alsó terület egy gépiesített központ, főként vízi ragadozók népesítik be olyan teremtményekkel, mint a Blogg, az Alpha Blogg, Hydling, Sporb, és a Preed (amely feltehetően Űrkalóz indíttatásból került ide).

Boss: Alpha Blogg

Megszerezhető bővítmények: Super Missile, Gravity Boost

MP2 sc4MP2 sc5MP2 sc6

Sanctuary Fortress: A Menedék-erőd az Ősi Luminoth tanok szentélyének legnagyobb védőbástyája, amely a Sanctuary Szektor groteszk erődjeként nyilvánul meg. A Templom hegység sziklaszirtjeire épült óriási épület, amelyről pazar kilátás nyílik a kékesen fénylő óceánra. A Sanctuary Fortress egyébként teljesen kihalt környék, csupán a Luminothokat védelmező mechadroidok (Quad MB, Quad CM, Rezbit, vagy az Octopede) őrjáratoznak a környéken, amelyek minden behatolót (így Samus Arant is) ellenségnek tekintik. A Menedék-erőd negatív kivetülése az Ing kaptár (Ing Hive). Az erőd a maroknyi Luminoth végső menedékeként funkcionál, így érhető a sok mechanikus védelmi technológia. Érdekesség, hogy a Metroid sorozat talán legmonumentálisabb bossa, a Quadraxis is innét származik: az óriásrobot azonban Ing fertőzés alatt áll, így nemhogy a betolakodóknak, de az őt megalkotó Luminothoknak is a halálát okozta.

Samus Light Suit

A Luminoth technológián alapuló zseniális Light Suit

Dark Aether területek

Sky Temple Grounds: A Sky Temple Grounds – akárcsak a Light Aether-beli megfelelője, az Égi Templomot körülölető terület elnevezése, habár sokkal kisebb kiterjedésű, mint dimenziós ellentéte. A Sky Temple Grounds egyben az Emperor Ing tartózkodási helyéül is szolgál: az uralkodó ugyanis itt, az Aether planetáris energiájának legnagyobb energiatárolója mellett rendezte be rezidenciáját. A környéken annyira erős a Phazon-fertőzte negatív légkör, hogy a Light Beaconok nélkül Samus még a Dark Suit-jának használatakor is szenved a korróziós hatásoktól. A Sky Temple Grounds eldugott sarkában található három Dark Temple Key (A sötét templom kulcsai) miatt meglehetősen nagy az Ing intenzitás a környéken, ennek megfelelően az egyetlen olyan szektor a játékban, ahol nem található mentő-állomás (Save Station). A Sky Temple ad helyet a végső összecsapásnak is, ahol Dark Samus harmadszor is alulmarad hősnőnkkel szemben.

Boss: Dark Samus

Dark Agon Wastes: Az Agon Wastes negatív kivetülése leginkább Light Aether-beli megfelelőjének kicsavart fekvéséhez hasonlítható: természeti adottságai miatt az Ing aktivitás sem olyan erős, mint más Dark Aether-beli területeken. A Dark Agon Templom őrzője Amorbis, azonban a környék felépítésének köszönhetően az átlagos játékosnak talán a Dark Agon Wastes jelenti a legnehezebben bejárható környéket a Dark Aetheren. A légkör a Dark Torvus, és Ing Hive területekhez hasonlóan mérgező, de a Luminoth előörsöknek köszönhetően sok a Light Beacon és Light Crystal védőburok, így a Dark Suit hiányában is gond nélkül lehet közlekedni. Samus a Dark Agon Wastesben talál rá a Space Boots, illetve Jump Boots kiegészítőkre.

Boss: Amorbis

MP2 sc7MP2 sc8MP2 sc9

Dark Torvus Bog: A Torvus-mocsár a Dark Aetheren is ingoványos, rothadó környék, ráadásul a többi negatív kivetüléshez hasonlóan mérgező légkörrel rendelkezik. A mocsarak, vizenyős területek a korrupt Phazonnak köszönhetően duplán mérgezőek, ráadásul az Agon Wastes pusztulása után az Ing hordák is itt vertek tábort. A Dark Torvus Temple őrzőit a Chykka Larva és a Chykka Adult páros testesíti meg. A Dark Torvus Bog a második terület, amit Samus a Metroid Prime 2: Echoesben felfedezhet, és Light Aether-párjához hasonlóan a sötét mocsár is két szektorra, felső-Dark Torvus-ra és alsó-Dark Torvus-ra oszlik.

Boss: Chykka Larva, Chykka Adult

Ing Hive: A Menedék-erőd (Sanctuary Fortess) negatív kivetülése, az Ing kaptár. A legveszélyesebb, legtöbb Inget tömörítő környék, amelyhez a megfertőzött Quadraxis is csatlakozik. Az Ing aktivitás központja, amely egy óriás sziklaszerű képződmény alakjában emelkedik ki a fertőzött óceánból. A Hive Templomot a Metroid játékok eddigi legmonumentálisabb monstruma, a Quadraxis őrzi – érdekes módon ez az egyik olyan helyszín, amely a legkevesebb Bossal rendelkezik.

Boss: Quadraxis

MP2 sc10MP2 sc11MP2 sc12

Sky Temple: Az Égi Templom a Metroid Prime 2: Echoes utolsó helyszíne, ahol érthető okokból az Ing jelenlét is a legnagyobb intenzitású. A Sky Temple megközelítéséhez szükség van a három másik Templom kulcsaira is, mert a szentélyhez vezető portálkapu csak a tíz ereklye segítségével aktiválható (az utolsó a Sky Temple-ben található), nem véletlenül: a magasban lebegő, a földtől elrugaszkodott Templom ugyanis az Ing hordák uralkodójának, az Emperor Ingnek a búvóhelye. A Sky Temple felépítését tekintve a Light-Aether-beli Nagy Templom (Great Temple) kifacsart mása, azonban jóval kisebb kiterjedésű annál: mindössze három szekvenciális, ugyanakkor vertikális elhelyezkedésű termet számlál, amelyek elhelyezkedésükben még a környék legmagasabb pontjának számító Ing Hive Summitnál is magasabban található. A feljutás a fényportál segítségével használható, amelyhez szükség van a Luminoth technológia csúcstermékére, a Light Suit-ra is. Miután az Emperor Ing megsemmisül, a Dark Aether utolsó energiavezérlő központjába táplált erő kiapad – az alternatív létsík először instabillá válik, majd látványos robbanások közepette megsemmisül. Samusnak azonban itt még nem ért véget a küldetés, ugyanis az uralkodótól visszaérkezve Metroid Prime (Dark Samus) is útját állja.

Boss: Emperor Ing, Dark Samus

A Portálkapukról

A Metroid Prime 2: Echoesben a portálkapuk juttatják át Samust az Aetherről a Dark Aetherre és vissza. A kapuknak alapvetően kétféle típusa létezik: a Luminoth technológiára épülő átjárók, illetve a természetes úton létrejött, ún. dimenziós hasadékok.

Metroid Prime 2: Echoes - Dark Aether

Dimenziós hasadékok peremén…

Portálok (Portals): A transzdimenzionális összekötőként funkcionáló portálok megakadályozzák a rajtuk áthaladó objektum atomszerkezetének megbontását, miközben az interdimenziós közegben tartózkodnak. A feljegyzések szerint az első, dimenziós hasadékok formájában létrejött portálkapuk közvetlenül a Phazon Meteor becsapódását követő időszakban bukkantak fel az Aetheren. A Luminothok természetesen egyből tanulmányozni kezdték őket, de békés faj révén megrettentek, amikor az első idegen teremtmények invázióját látták előtörni a furcsa képződményekből. Az Ingek előfutárai azonban egyből porrá égtek az Aether világában, ám az árnyikvilág burkában maradva mégis sikerült megfertőzniük az élő teremtményeket. Ahogy a háború kiteljesedett a két faj között, a Luminothoknak sikerült kifejleszteni az ún. szintetikus kapukat, amelyek segítségével harcosokat küldhettek az ellenséges területekre – ezek a kapuk azonban instabilnak bizonyultak, ráadásul csak nagyon rövid ideig voltak képesek transzdimenzionális összekötést produkálni a két létsík között.

A háború alatt mégis számos kapu épült a két dimenzió között: Samus megérkezése után nem sokkal az első portálkaput az Agon Wastesben pillantja meg, amelyet csak a szükséges eszközök megszerzése után, napenergiával képes kinyitni. Ezek a portálkapuk mindig kétirányú mozgást tesznek lehetővé, és Dark Aether-beli oldaluk folyamatosan pulzáló fénykristály beacon rendszerrel van körülvéve a biztonságos áthaladás fenntartásához. Samus mindkét típusú portálkapuval találkozik a küldetései során, működtetni pedig a Scan Visor segítségével tudja majd őket.

Dimenziós hasadékok (Rifts): a természetes úton létrejött, gömbszerű, fénylő és örvénylő anomáliák fizikai kivetülései – akkor aktiválódnak, ha a megfelelő energiával (Dark, Light) gerjesztik őket. A Dark Portalok a Dark Beam, az Aetherre vezető Light Portalok pedig a Light Beam gerjesztésével nyithatóak meg – kivételt ez alól csak az Annihilator Beam jelent, amely a Dark és Light Beam fúziós energiáját használja fel munícióként, így mindkét típushoz használható. A hasadékok azonban nem kétirányú átjárók: semmi garancia nincs rá, hogy az Aetherről nyíló rés a Dark Aetherre repíti a főhőst, ráadásul nagy valószínűséggel a visszajutáshoz is másik hasadékot kell igénybe venni.

A különböző portálkapuk jelentőségét az Aetheren megtelepedett Űrkalózok is felismerték: a kutatásaik alatt ugyanis kiderítették, hogy a Dark Aetheren nagy mennyiségű Phazon bányászható, így a – főként az Agon Wastesben megnyitott – átjárók segítségével többször is átjártak a sötét létsíkra. Az Agon Wastesben található portálkapu azonban hosszú idők óta inaktív állapotban áll, így Samusnak újra működésbe kell majd állítania a küldetés végrehajtásához.

0 0 Szavazat / Votes
Article Rating
Feliratkozás / Subscribe
Visszajelzés / Feedback
guest

5 Comments
Legújabb / Newest
Legrégebbi / Oldest Legtöbb szavazat / Most Voted
Inline Feedbacks
Összes hozzászólás megtekintése / View all comments
Stinger
15 éve

Szia, yusuke! Először is: Isten hozott a Metroid sorozat világában, mindig jó érzés arról értesülni, hogy egy újabb rajongó-látogató csatlakozik az underground hardcore Nintendo sorozat kedvelőihez. Anno a blog is e-célból indult és bár a profil azóta kicsit megváltozott, a Metroid Galaxy Guide sikere töretlen, és további tartalmi bővítésre ad okot. Ezt észben tartom még most is, így ahogy láthattad, ha lassan is, de biztosan tovább bővül majd az adatbázis. Jelenleg a Samus történetét feldolgozó első fejezeten munkálkodom, amely hamarosan újra kilövésre kész, természetesen tovább bővítve, mindenféle egyéb érdekességgel, a tőlem megszokható módon. Időnként nézz majd vissza, ha érdekelnek a… Read more »

yusuke
yusuke
15 éve

Nagyon jó az írás,baromi sokat tudtam most meg amiket eddig nem tudtam,köszönet érte.Egyébként a prime trilógiából,szerintem az echoes a legjobb hangulatában.A corruptionben már sok az akció ,de az a jó,hogy a játék menet a régi.De még mindig a klasszikus első rész a kedvencem.

vumar
vumar
16 éve

Nem bírtam ki a teljes változatig:)
Végigolvasva az írást ismét kijelenthetem, hogy NAGY vagy Stinger! Megint sok információval lettem gazdagabb.

Bandee23
Bandee23
16 éve

Ez nagyon jóóó lett!!!
Quadraxis a kedvencem.Plussz az Echoes a kedvencem a három rész közül.

🙂

Back To Top
5
0
Van véleményed ? Szólj hozzá !x